Sowuk otag taslamasy

Taslama: Gök önümleri saklamak otagy
Salgysy: Indoneziýa
Meýdany: 2000㎡ * 2
Giriş: Bu taslama üç sowuk ammar otagyna, bir gök önümden öňki sowadyş otagyna we iki gök önüm saklaýyş otagyna bölünýär. Täze gök önümler ýerinde gaplanýar we sowadyşdan öňki otaga girýär. Öň sowadylandan soň, satylmazdan ozal sowadyjy ammar otagyna girýärler.

Amallara gözegçilik:
① Çyzuw dizaýny.
Technical Tehniki baglanyşyk aragatnaşyk talaplary, sahypanyň şertleri we enjamlaryň ýerleşişini kesgitlemek ýaly tehniki jikme-jiklikler.
Plan Meýilnamanyň jikme-jikliklerini habar beriň we meýilnamany tassyklaň.
Cold Sowuk ammar poluny we 3D çyzgy bilen üpjün ediň.
Construction Gurluşyk çyzgylaryny beriň: turbageçiriji çyzgylar, zynjyr diagrammalary.
Production productionhli önümçilik sargytlaryny öz wagtynda ýerleşdiriň we müşderiniň önümçilik jikme-jiklikleriniň tassyklamasyna jogap beriň.
⑦ In Engineeringenerçilik gurluşyk gollanmasy we satuwdan soň tehniki hyzmat.

1.Cold Room Project
1.Cold Room Project1