Sowadyjylar taslamasy

Salgysy: Malaýziýanyň SARAWAK
Meýdany: 8000㎡
Görnüşleri: açyk çiller, ada doňduryjy, aýna gapy sowadyjy, täze et hasaplaýjy, içgi sowadyjy, buz täze hasaplaýjy, sowuk otag.
Taslamanyň tanyşdyrylyşy: Bu supermarket ýokary derejeli supermarket, müşderi her jikme-jiklikde kämillige ymtylýar. Sowadyjynyň ýerleşdirilmeginden, holodilnik gurnamasyndan, gapdal panel stili, turbageçirijiniň ugry we beýleki jikme-jiklikler ençeme gezek habar berildi we ahyrky netijede ähli jikme-jiklikler tassyklanýar.

Kompaniýamyz müşderilere şulary hödürleýär:
1. Müşderileriň gurnamak barada aladalarynyň ýokdugyny anyklamak üçin turbageçiriji çyzgylaryny guruň.
2. Gurmak wagtynda tehniki görkezme.
3. Maşyn gollanmasyny barlamak.
4. Gollanma ulanmak we hyzmat etmek.

2.Display Refrigerators Project3
2.Display Refrigerators Project1
2.Display Refrigerators Project 2