Önümçilik tehniki

Söwda sowadyjy pudagyndaky ösüşe ünsi jemledik, häzirki wagtda 58 adam dolandyryş işgärleri, ýokary tehniki inersenerler, 28 adam, tehniki işgärler 15 adam, önümçilik gurnama işgärleri 170 adam, önümçilik liniýasynyň awtomatlaşdyrylmagyny öňe sürýän kompaniýa, akylly, içerki tanyşdyrdy we halkara iň ösen önümçilik liniýasy we halkara birinji derejeli marka önümçilik enjamlaryny kabul etmek, kompaniýanyň önümçilik kuwwatynyň ähli görnüşlerini ep-esli ýokarlandyrýar.

Sowadyjy we doňduryjy önümçilik enjamlaryny görkeziň

Steel Plate Cutting Machine

Polat plastinka kesiji maşyn

Fully Automatic Punching Machine

Doly awtomatiki zarba maşyn

Laser Cutting Machine

Lazer kesýän maşyn

Stell Plate Bending Machine

Stell plastinka egiriji maşyn

5.Fully Automatic Spraying Line

Doly awtomatiki pürküji çyzygy

6Foaming Line

Köpük çyzygy

7.Refrigerator Assembly Line

Sowadyjy gurnama liniýasy

8Lab For Testing Before Shipping

Ibermezden ozal synag üçin laboratoriýa

Sowuk otag paneli önümçilik liniýasy

1Double Crawler Machine

Iki gezek çekiji maşyn

2 Five Component Foaming System

Bäş komponentli köpük ulgamy

3Cold Plate Machine

Sowuk tabak maşyn

4Lab For Testing Before Shipping

Ibermezden ozal synag üçin laboratoriýa

Kondensasiýa bölüminiň önümçilik liniýasy

1. Piston Condensing Unit Production Line

Piston kondensasiýa bölüminiň önümçilik liniýasy

2Box Type Condensing Unit Production Line

Gutynyň görnüşi Kondensasiýa bölüminiň önümçilik liniýasy

3Scroll Condensing Unit Production Line

Kondensasiýa bölüminiň önümçilik liniýasy

4 Lab For Testing Before Shipping

Ibermezden ozal synag üçin laboratoriýa

Sowuk zynjyrly işiňiz üçin öňdebaryjy önümçilik enjamlary, ösen önümçilik tehnologiýasy, 28 sany ýokary tehniki inersener hünär güýji bilen birleşiň.