Çep we sag süýşýän aýna gapy Deli vitrin hasaplaýjy

Gysga düşündiriş:

Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat5

Ulanylyşy: bento, towuk, biftek, sendwiç, suşi, deli, miwe salady we ş.m.

Görkezijiniň görkezişini beriň:

◾ Temperatura diapazony : -1 ~ 5 ℃ ◾ Sowadyjy: R404A / R290
Inside Içindäki kompressor ýa-da daşyndaky kompressor ◾ Sanly temperatura gözegçilik ediji, her möwsüme laýyk
◾ Gyzgyn gazyň eremegi, awtomatiki eriş, energiýa tygşytlaýjy ◾ Energiýany tygşytlaýan täze reňkli yşyklar, görmek duýgusy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Iýmit sergisiniň hasaplaýjy parametri

1. Doly ýapyk hasaplaýyş vitrinasy müşderilere hyzmat etmek üçin amatly. 
2. Öň egri aýna çep we saga süýşýän we kesgitlenen aýnany saýlap biler.
3. Plagin we uzakdan bölünip bilner.
4. Süýşýän aýna gapy hasaplaýjy burç hasaplaýjy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Görnüşi Model Daşarky ölçegleri (mm) Temperatura diapazony (℃) Netijeli göwrüm (L) Görkeziş meýdany (㎡)
DGKJ Deli iýmit sergisi hasaplaýjy DGBZ-1311YSM 1250 * 1075 * 1215 -1 ~ 5 210 0.8
DGBZ-1911YSM 1875 * 1075 * 1215 -1 ~ 5 320 1.12
DGBZ-2511YSM 2500 * 1075 * 1215 -1 ~ 5 425 1.45
DGBZ-3811YSM 3750 * 1075 * 1215 -1 ~ 5 635 2.02
DGBZ-1212YSWJM 1230 * 1230 * 1215 4 ~ 10 170 0.85 
Left And Right Sliding Glass Door Deli Showcase Counter6

Üstünliklerimiz

Öňki aýna aýna kondensasiýasynyň öňüni alyp bilýän we elmydama arassa we aýdyň täsirini saklap bilýän ýörite kondensasiýa garşy enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.

Temperatura aralygy -1 ~ 5 ℃.

Gyzgyn gazyň eremegi, awtomatiki eriş, energiýa tygşytlaýjy.

Poslamaýan polat tekjeler, poslama garşy, antibakterial we arassalamak aňsat.

Sanly temperatura gözegçilik, her möwsümde amatly.

LED täze reňkli yşyk, önümleriň hilini görkeziň.

Öň aýna, harytlara aňsat girmek üçin çepe we saga süýşüp açylýar.

Çiller bedeniniň reňkini aşakdaky reňkler ýaly düzüp bolýar.

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller030

Garnituralar

Left And Right Sliding Glass Door Deli Showcase Counter7

Howa perdesini gysyň
Daşardaky gyzgyn howany täsirli ýapyň

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller11

EBM muşdagy
Dünýäde meşhur marka, ýokary hilli

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller12

Dikseliň temperatura gözegçisi
Awtomatiki temperaturany sazlamak

Left And Right Sliding Glass Door Deli Showcase Counter8

Gatnaşyk islege görä
Dürli iýmitleri saklamak üçin gap

Left And Right Sliding Glass Door Deli Showcase Counter9

Çepden saga süýşýän gapy
Müşderilere hyzmat etmek üçin amatly

Left And Right Sliding Glass Door Deli Showcase Counter10

LED täze reňkli yşyklar (Opsional)
Harytlaryň hiline üns beriň

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller16

Danfoss Solenoid klapan
Suwuklyklary we gazlary dolandyrmak we düzgünleşdirmek

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller18

Danfoss giňeltmek klapan
Sowadyjynyň akymyna gözegçilik ediň

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller17

Galyň mis turba
Çillere sowatmak

Left And Right Sliding Glass Door Deli Showcase Counter11

Taze et sergi hasaplaýjysynyň has köp suratlary

Left And Right Sliding Glass Door Deli Showcase Counter001
Left And Right Sliding Glass Door Deli Showcase Counter002
Left And Right Sliding Glass Door Deli Showcase Counter003
Left And Right Sliding Glass Door Deli Showcase Counter004

Açyk çilleriň uzynlygy, islegiňize görä has uzyn bolup biler.

Gaplamak we eltip bermek

Fresh Meat Sushi Salad Service Over Counter With Straight Glass packing

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň