Deli we täze et üçin göni aýna hyzmaty vitrin hasaplaýjy

Gysga düşündiriş:

Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat5

Ulanylyşy: bento, sygyr eti, towuk, biftek, sendwiç, suşi, deli, miwe, salat we ş.m. 

Görkezijiniň görkezişini beriň:

◾ Temperatura diapazony : -1 ~ 5 ℃ ◾ Sowadyjy: R404A
Inside Içindäki kompressor ýa-da daşyndaky kompressor ◾ EBM fan motory
Every Her möwsüm üçin amatly sanly temperatura gözegçilik ediji ◾ Gyzgyn gazyň eremegi, awtomatiki eriş, energiýa tygşytlaýjy
Ain Poslamaýan polat tekjeler, poslama garşy, antibakterial we arassalamak aňsat ◾ Energiýany tygşytlaýan Led çyralary, gowy görmek duýgusy
Front Boş öň aýna, köýnege garşy we ýokary aç-açanlyk , ýokaryk

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Iýmit sergisiniň hasaplaýjy parametri

1. Goşmaça giňlik: 1135mm ýa-da 960.
2. Meýletin kompressor ýerleşişi: içindäki kompressor ýa-da daşarky kompressor.
3. Aşakda daş-töweregi ýagtylyk goşup bolýar.

Görnüşi Model Daşarky ölçegleri (mm) Temperatura diapazony (℃) Netijeli göwrüm (L) Görkeziş meýdany (㎡)
GGKJ “Deli” iýmit sergisiniň hasaplaýjysy GGKJ-1311YS 1250 * 1135 * 1190 -1 ~ 5 173 1.01
GGKJ-1911YS 1875 * 1135 * 1190 -1 ~ 5 259 1.43
GGKJ-2511YS 2500 * 1135 * 1190 -1 ~ 5 346 1.86
GGKJ-3811YS 3750 * 1135 * 1190 -1 ~ 5 519 2.77
GGKJ-1313YSWJ 1351 * 1351 * 1190 4 ~ 10 160 1.10
GGKJ-1310YS 1250 * 960 * 1190 -1 ~ 5 146 0.85
GGKJ-1910YS 1875 * 960 * 1190 -1 ~ 5 220 1.21
GGKJ-2510YS 2500 * 960 * 1190 -1 ~ 5 295 2.59
GGKJ-3810YS 3750 * 960 * 1190 -1 ~ 5 439 2.35
GGKJ-1313YSWJ 1351 * 1351 * 1190 4 ~ 10 160 1.10
Görnüşi Model Daşarky ölçegleri (mm) Temperatura diapazony (℃) Netijeli göwrüm (L) Görkeziş meýdany (㎡)
GGKJ Uzakdan Deli Iýmit sergisiniň hasaplaýjysy GGKJ-1311YS 1250 * 1135 * 1190 -1 ~ 5 173 0.88
GGKJ-1911YS 1875 * 1135 * 1190 -1 ~ 5 259 1.3
GGKJ-2511YS 2500 * 1135 * 1190 -1 ~ 5 346 1.73
GGKJ-3811YS 3750 * 1135 * 1190 -1 ~ 5 519 2.64
GGKJ-1313YSNJ ýasalan -1 ~ 5 / /
GGKJ-1313YSWJ 1351 * 1351 * 1190 4 ~ 10 160 1.10
GGKJ-1310YS 1250 * 960 * 1190 -1 ~ 5 146 0.85
GGKJ-1910YS 1875 * 960 * 1190 -1 ~ 5 220 1.21
GGKJ-2510YS 2500 * 960 * 1190 -1 ~ 5 295 2.59
GGKJ-3810YS 3750 * 960 * 1190 -1 ~ 5 439 2.35
GGKJ-1313YSWJ 1351 * 1351 * 1190 4 ~ 10 160 1.10
Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat5

Üstünliklerimiz

Maşgala görnüşli daşky dizaýn, ýokary derejeli täze dükanlar üçin amatly tanamak duýgusy.

Öňki aýna aýna kondensasiýasynyň öňüni alyp bilýän we elmydama arassa we aýdyň täsirini saklap bilýän ýörite kondensasiýa garşy enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.

Aşakda atmosfera çyrasy, has köp önüm ajaýyp görünýär.

Temperatura aralygy -1 ~ 5 ℃.

Gyzgyn gazyň eremegi, awtomatiki eriş, energiýa tygşytlaýjy.

Poslamaýan polat tekjeler, poslama garşy, antibakterial we arassalamak aňsat.

Sanly temperatura gözegçilik, her möwsümde amatly.

Et reňkli LED turba, Önümiň hilini görkeziň.

Hasap reňkiniň göwresi düzülip bilner.

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller030

Garnituralar

Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat6

Howa perdesini gysyň
Daşardaky gyzgyn howany täsirli ýapyň

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller11

EBM muşdagy
Dünýäde meşhur marka, ýokary hilli

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller12

Dikseliň temperatura gözegçisi
Awtomatiki temperaturany sazlamak

Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat7

Poslamaýan polat tekjeler
Poslama garşy, antibakterial we arassalamak aňsat

Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat8

Öň aýna açylyp bilner
Satuw işgärleriniň arassalanmagy we müşderileriň haryt almagy üçin amatly

Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat9

Yşyk-diodly yşyklar (goşmaça)
Energiýany tygşytlaň

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller16

Danfoss Solenoid klapan
Suwuklyklary we gazlary dolandyrmak we düzgünleşdirmek

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller18

Danfoss giňeltmek klapan
Sowadyjynyň akymyna gözegçilik ediň

Low Base 5 Layers Shelves Open Vertical Multi Deck Display Chiller17

Galyň mis turba
Çillere sowatmak

Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat10

Taze et sergi hasaplaýjysynyň has köp suratlary

Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat01
Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat02
Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat03
Straight glass service showcase counter for deli and fresh meat04

Açyk çilleriň uzynlygy, islegiňize görä has uzyn bolup biler.

Gaplamak we eltip bermek

Fresh Meat Sushi Salad Service Over Counter With Straight Glass packing

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň